Macedonian Names For Kids Meanings 2022

Macedonian names for kids with meanings and personal traits. On this page published most popular 2022 names for boys and girls.

Popular Macedonian Names for Kids 2022

Name: Gender: Category:
Adam b Dutch, Danish, Norwegian, Arabic, English, French, German, Biblical, Biblical Latin, Biblical Greek, Georgian, Hebrew, Swedish, Russian, Catalan, Serbian, Macedonian, Biblical Hebrew, Greek, Polish, Czech, Slovak, Ukrainian, Croatian, Romanian
Angela g Dutch, English, German, Italian, Russian, Macedonian, Greek, Slovak, Romanian, Late Roman, Slovene
Anton b Finnish, Dutch, Danish, Norwegian, Estonian, English, German, Georgian, Swedish, Russian, Macedonian, Slovak, Ukrainian, Croatian, Romanian, Bulgarian, Slovene, Icelandic, Belarusian
Aleksandra g Finnish, Estonian, Georgian, Russian, Serbian, Macedonian, Polish, Ukrainian, Croatian, Lithuanian, Bulgarian, Slovene, Latvian
David b Dutch, Danish, Norwegian, Spanish, English, French, German, Biblical, Biblical Latin, Portuguese, Hebrew, Swedish, Russian, Catalan, Serbian, Macedonian, Czech, Croatian, Romanian, Slovene, Welsh, Scottish
Aneta g Macedonian, Polish, Czech, Bulgarian
Zaharina g Macedonian, Bulgarian
Aleksandar b Bosnian, Serbian, Macedonian, Croatian, Bulgarian
Chedomir b Macedonian, Medieval Slavic
Emil b Danish, Norwegian, English, German, Hungarian, Swedish, Russian, Serbian, Macedonian, Polish, Czech, Slovak, Croatian, Romanian, Bulgarian, Slovene, Icelandic
Adrijana g Serbian, Macedonian, Croatian, Slovene
Agnija g Serbian, Macedonian, Latvian
Ana g Spanish, Portuguese, Georgian, Serbian, Macedonian, Croatian, Romanian, Bulgarian, Slovene, Fijian, Tongan
Anastasija g Serbian, Macedonian, Lithuanian, Latvian
Andrej b Serbian, Macedonian, Czech, Slovak, Croatian, Slovene
Angel b & g English, Macedonian, Bulgarian
Bogdan b Russian, Serbian, Macedonian, Polish, Croatian, Romanian, Bulgarian, Slovene, Medieval Slavic
Katerina g Russian, Macedonian, Greek, Bulgarian, Late Roman, Albanian
Kliment b Russian, Macedonian, Bulgarian
Aco b Serbian, Macedonian

Macedonian Names for Kids by Gender

BoysBoys       GirlsGirls       UnisexUnisex

All Macedonian Names for Kids 2022

Name: Gender: Category:
Aca b Serbian, Macedonian
Ace b Macedonian
Aco b Serbian, Macedonian
Adam b Dutch, Danish, Norwegian, Arabic, English, French, German, Biblical, Biblical Latin, Biblical Greek, Georgian, Hebrew, Swedish, Russian, Catalan, Serbian, Macedonian, Biblical Hebrew, Greek, Polish, Czech, Slovak, Ukrainian, Croatian, Romanian
Adrijan b Macedonian, Croatian
Adrijana g Serbian, Macedonian, Croatian, Slovene
Agnija g Serbian, Macedonian, Latvian
Aleksandar b Bosnian, Serbian, Macedonian, Croatian, Bulgarian
Aleksandra g Finnish, Estonian, Georgian, Russian, Serbian, Macedonian, Polish, Ukrainian, Croatian, Lithuanian, Bulgarian, Slovene, Latvian
Ana g Spanish, Portuguese, Georgian, Serbian, Macedonian, Croatian, Romanian, Bulgarian, Slovene, Fijian, Tongan
Anastasija g Serbian, Macedonian, Lithuanian, Latvian
Andon b Macedonian, Bulgarian
Andrej b Serbian, Macedonian, Czech, Slovak, Croatian, Slovene
Aneta g Macedonian, Polish, Czech, Bulgarian
Angel b & g English, Macedonian, Bulgarian
Angela g Dutch, English, German, Italian, Russian, Macedonian, Greek, Slovak, Romanian, Late Roman, Slovene
Angjelko b Macedonian
Anton b Finnish, Dutch, Danish, Norwegian, Estonian, English, German, Georgian, Swedish, Russian, Macedonian, Slovak, Ukrainian, Croatian, Romanian, Bulgarian, Slovene, Icelandic, Belarusian
Antonij b Macedonian
Apostol b Macedonian, Bulgarian, Romanian (Rare)
Atanas b Macedonian, Bulgarian
Atanasij b Macedonian
Atanasija g Serbian, Macedonian
Beti g Macedonian
Biljana g Serbian, Macedonian, Croatian, Slovene
Bisera g Macedonian, Bulgarian
Bistra g Macedonian, Bulgarian
Blagica g Macedonian
Blagoj b Macedonian
Blagorodna g Macedonian, Bulgarian

Pagination