Fijian Names For Kids Meanings 2023

Fijian names for kids with meanings and personal traits. On this page published most popular 2023 names for boys and girls.

Popular Fijian Names for Kids 2023

Name: Gender: Category:
Tevita b Fijian, Tongan
Viliame b Fijian
Malakai b English (Modern), Fijian, Tongan
Mere g Fijian, Maori
Ana g Spanish, Portuguese, Georgian, Serbian, Macedonian, Croatian, Romanian, Bulgarian, Slovene, Fijian, Tongan
Jone b Norwegian, Fijian
Samuela b Fijian

Fijian Names for Kids by Gender

BoysBoys       GirlsGirls       UnisexUnisex

All Fijian Names for Kids 2023

Name: Gender: Category:
Ana g Spanish, Portuguese, Georgian, Serbian, Macedonian, Croatian, Romanian, Bulgarian, Slovene, Fijian, Tongan
Jone b Norwegian, Fijian
Malakai b English (Modern), Fijian, Tongan
Mere g Fijian, Maori
Samuela b Fijian
Tevita b Fijian, Tongan
Viliame b Fijian