Fijian Names For Kids Meanings 2022

Fijian names for kids with meanings and personal traits. On this page published most popular 2022 names for boys and girls.

Popular Fijian Names for Kids 2022

Name: Gender: Category:
Malakai b English (Modern), Fijian, Tongan
Tevita b Fijian, Tongan
Ana g Spanish, Portuguese, Georgian, Serbian, Macedonian, Croatian, Romanian, Bulgarian, Slovene, Fijian, Tongan
Mere g Fijian, Maori
Samuela b Fijian
Viliame b Fijian
Jone b Norwegian, Fijian

Fijian Names for Kids by Gender

BoysBoys       GirlsGirls       UnisexUnisex

All Fijian Names for Kids 2022

Name: Gender: Category:
Ana g Spanish, Portuguese, Georgian, Serbian, Macedonian, Croatian, Romanian, Bulgarian, Slovene, Fijian, Tongan
Jone b Norwegian, Fijian
Malakai b English (Modern), Fijian, Tongan
Mere g Fijian, Maori
Samuela b Fijian
Tevita b Fijian, Tongan
Viliame b Fijian