English Names for boys 2022: Meanings and Traits

Boys English Names for boys with full meanings and personal traits.

Popular English Names for boys 2022

Name: Gender: Category:
Adam b Dutch, Danish, Norwegian, Arabic, English, French, German, Biblical, Biblical Latin, Biblical Greek, Georgian, Hebrew, Swedish, Russian, Catalan, Serbian, Macedonian, Biblical Hebrew, Greek, Polish, Czech, Slovak, Ukrainian, Croatian, Romanian
Albert b Finnish, Dutch, Danish, Norwegian, English, French, German, Hungarian, Swedish, Russian, Catalan, Polish, Ancient Germanic, Romanian, Icelandic
Adrian b Danish, Norwegian, English, German, Swedish, Russian, Polish, Romanian
Aaron b Finnish, English, French, German, Jewish, Biblical, Biblical Latin, Biblical Greek
Anton b Finnish, Dutch, Danish, Norwegian, Estonian, English, German, Georgian, Swedish, Russian, Macedonian, Slovak, Ukrainian, Croatian, Romanian, Bulgarian, Slovene, Icelandic, Belarusian
Abel b Dutch, Spanish, English, French, Biblical, Biblical Latin, Biblical Greek, Portuguese, Georgian
Abraham b Dutch, Danish, Norwegian, Spanish, English, French, German, Biblical, Biblical Latin, Hebrew, Swedish
Alban b English (Rare), French, German, Albanian
Alexander b Dutch, Danish, Norwegian, English, German, Biblical, Hungarian, Swedish, Ancient Greek (Latinized), Greek Mythology (Latinized), Slovak, Icelandic
David b Dutch, Danish, Norwegian, Spanish, English, French, German, Biblical, Biblical Latin, Portuguese, Hebrew, Swedish, Russian, Catalan, Serbian, Macedonian, Czech, Croatian, Romanian, Slovene, Welsh, Scottish
Albin b English, French, Swedish, Polish, Slovene
Malakai b English (Modern), Fijian, Tongan
Ace b English
Alan b English, French, Scottish, Breton
Alfred b Dutch, Danish, Norwegian, English, French, German, Swedish, Polish
Amos b English, Biblical, Biblical Latin, Biblical Greek, Hebrew, Biblical Hebrew
Emil b Danish, Norwegian, English, German, Hungarian, Swedish, Russian, Serbian, Macedonian, Polish, Czech, Slovak, Croatian, Romanian, Bulgarian, Slovene, Icelandic
Abe b English
Allan b Danish, Estonian, English, Swedish, Scottish
Angus b English, Irish, Scottish

English Names by Gender

BoysBoys       GirlsGirls       UnisexUnisex

All English Names for Man

Name: Gender: Category:
Aaron b Finnish, English, French, German, Jewish, Biblical, Biblical Latin, Biblical Greek
Abe b English
Abel b Dutch, Spanish, English, French, Biblical, Biblical Latin, Biblical Greek, Portuguese, Georgian
Abner b English, Biblical, Biblical Latin
Abraham b Dutch, Danish, Norwegian, Spanish, English, French, German, Biblical, Biblical Latin, Hebrew, Swedish
Abram b English, Biblical
Ace b English
Adam b Dutch, Danish, Norwegian, Arabic, English, French, German, Biblical, Biblical Latin, Biblical Greek, Georgian, Hebrew, Swedish, Russian, Catalan, Serbian, Macedonian, Biblical Hebrew, Greek, Polish, Czech, Slovak, Ukrainian, Croatian, Romanian
Aden b English (Modern)
Adolph b English
Adrian b Danish, Norwegian, English, German, Swedish, Russian, Polish, Romanian
Aidan b English (Modern), Irish
Aiden b English (Modern)
Al b English
Alan b English, French, Scottish, Breton
Alban b English (Rare), French, German, Albanian
Albert b Finnish, Dutch, Danish, Norwegian, English, French, German, Hungarian, Swedish, Russian, Catalan, Polish, Ancient Germanic, Romanian, Icelandic
Albie b English
Albin b English, French, Swedish, Polish, Slovene
Alden b English
Aldous b English (Rare)
Alec b English
Alexander b Dutch, Danish, Norwegian, English, German, Biblical, Hungarian, Swedish, Ancient Greek (Latinized), Greek Mythology (Latinized), Slovak, Icelandic
Alf b English
Alfie b English
Alfred b Dutch, Danish, Norwegian, English, French, German, Swedish, Polish
Algar b English (Rare)
Alger b English
Algernon b English
Allan b Danish, Estonian, English, Swedish, Scottish

Pagination